Author Details

Podio, Ryszard

  • Vol 8, No 11 (1960) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    W sprawie występowania i genezy solanek w południowej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
    Abstract
  • Vol 7, No 7 (1959) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Solanka z otworu wiertniczego Dębieńko 3-G w Leszczynach na Górnym Śląsku
    Abstract  PDF (Polish)