Author Details

Kulma, Ryszard

  • Vol 20, No 7 (1972) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Efekty odwadniania i jednoczesnego tłoczenia wód na obszarze występowania naporowego poziomu wodonośnego w utworach miocenu
    Abstract  PDF (Polish)