Author Details

Kabat, Ryszard

  • Vol 27, No 11 (1979) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Cyfrowy model warunków geologiczno-górniczych kopalni odkrywkowej dla potrzeb symulacyjnego prognozowania eksploatacji złoża
    Abstract