Author Details

Habryn, Ryszard

 • Vol 55, No 7 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Plan strukturalny formacji osadowych Górnego Śląska i zachodniej Małopolski w świetle danych teledetekcyjnych
  Abstract  PDF
 • Vol 42, No 8 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Perspektywy udokumentowania nowego ciała rudnego w kierunku na NW od złoża molibdenowo-wolframowo-miedziowego Myszków
  Abstract
 • Vol 67, No 6 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKU£Y NAUKOWE Poszukiwanie intruzji granitoidowej będącej źródłem mineralizacji polimetalicznej w rejonie na NW od Krakowa z zastosowaniem metod geofizycznych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 12 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY NAUKOWE Geochemiczne poszukiwania kruszców w rejonie pienińskim
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 68, No 6 (2020) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE Przejawy mineralizacji polimetalicznej w strukturze elewacji Brudzowic (Siewierza) na bloku górnośląskim (południowa Polska)
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 10 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Regionalizacja tektoniczna Polski — Polska południowa (blok górnośląski i blok małopolski)
  Abstract  PDF