Author Details

Dobrowolski, Ryszard

  • Vol 46, No 9/2 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Oznaczanie mikrośladowych ilości metali toksycznych w próbkach wody metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną po ich zatężeniu i rozdzieleniu na węglu aktywnym
    Abstract  PDF (Polish)