Author Details

Racinowski, Roman

 • Vol 52, No 5 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Interpretacja stratygraficzna wyników badań niektórych cech litologicznych glin zwałowych klifu Wysoczyzny Rewalskiej
  Abstract  PDF
 • Vol 48, No 4 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Niektóre problemy interpretacji wyników analiz minerałów ciężkich w badaniach osadów czwartorzędowych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 38, No 11 (1990) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Uwagi o wpływie cech hydrogeologicznych podłoża na rozwój strefy brzegowej w rejonie Rewala
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 12, No 12 (1964) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Obróbka mechaniczna ziarn kwarcu w środowisku glacjalnym, wodnym i eolicznym
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 17, No 4 (1969) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Próba zastosowania współczynników mineralnych dla genetycznej charakterystyki osadów woj. Lubelskiego (na przykładzie minerałów ciężkich)
  Abstract  PDF (Polish)