Author Details

Karmański, Roman

 • Vol 24, No 2 (1976) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Proponowana klasyfikacja złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 17, No 4 (1969) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wpływ metodyki postępowania przy dokumentowaniu złóż surowców ceramiki czerwonej na prawidłowe zaprojektowanie ich eksploatacji. . . .
  Abstract
 • Vol 15, No 2 (1967) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rozpoznanie i ustalanie zasobów glin dla potrzeb przemysłu ceramiki czerwonej w rejonach występowania trzeciorzędowych warstw krośnieńskich
  Abstract  PDF (Polish)