Author Details

Żurawek, Roman

 • Vol 52, No 4 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Mikromorfologia powierzchni ziaren eolicznego pyłu kwarcowego z pokryw stokowych Ślęży (Przedgórze Sudeckie)
  Abstract  PDF
 • Vol 50, No 2 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Struktury tektoniczne w osadach reliktowego lodowca skalnego na wschodnim stoku Ślęży (Przedgórze Sudeckie)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 5 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Orientacja powierzchni zniszczenia jako zapis reologii wieloletniej zmarzliny na przykładzie osadów reliktowego lodowca skalnego w Masywie Ślęży (Przedgórze Sudeckie)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 6 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Allochtoniczność pokryw pyłowych na stokach Ślęży (Przedgórze Sudeckie) w świetle analizy ich składu chemicznego w skaningowym mikroskopie elektronowym (SEM)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 49, No 10 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Problem wieku reliktowych lodowców skalnych w Masywie Ślęży w świetle datowań 14C i OSL oraz obserwacji geomorfologicznych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 48, No 4 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  J. Chlachula, R.A. Kemp & J. Tyráček (red.) - Quaternary of Siberia
  Abstract