Author Details

Frączek, Robert

  • Vol 51, No 11 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wpływ górnictwa rudnego na warunki przepływu wód podziemnych w triasowym piętrze wodonośnym niecki chrzanowskiej
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 65, No 7 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zmienność składu chemicznego kwaśnych wód spływu powierzchniowego z czynnej hałdy odpadów górniczych reprezentujących osady krakowskiej serii piaskowcowej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
    Abstract  PDF (Polish)