Author Details

Duda, Robert

 • Vol 42, No 5 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Opróbowanie złóż węgla kamiennego na potrzeby oceny zawartości siarki i pierwiastków śladowych (komunikat wstępny)
  Abstract
 • Vol 65, No 11/2 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ocena rezerwy dostępnych zasobów wód podziemnych w zlewniach bilansowych na potrzeby szczelinowania hydraulicznego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 10/1 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wyznaczanie terenu ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych. Porównanie wyników uzyskanych metodami analitycznymi z modelowaniem numerycznym
  Abstract  PDF (Polish)