Author Details

Blajda, Renata

 • Vol 27, No 12 (1979) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Porównanie wyników oceny wizualnej z wynikami chemicznego opróbowania jednego ze złóż cynkowo-ołowiowych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 42, No 7 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Złoże antracytu w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym Anthracite deposit in the Lower Silesia Coal Basin (SW Poland)
  Abstract
 • Vol 39, No 3 (1991) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Modele matematyczne ciał rudnych w złożach Zn-Pb rejonu olkuskiego
  Abstract
 • Vol 38, No 7-8 (1990) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe zasady profilowania rdzeni dostosowane do komputerowych metod dokumentowania i modelowania złóż rud Zn - Pb obszaru śląsko-krakowskiego
  Abstract
 • Vol 25, No 11 (1977) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zmienność mineralizacji w profilu dolomitów kruszconośnych w kopalni "Bolesław"
  Abstract  PDF (Polish)