Author Details

Nutricato, Raffaele

  • Vol 60, No 4 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Analiza deformacji powierzchniowych wzdłuż południowo-zachodnich wybrzeży Zatoki Gdańskiej z zastosowaniem satelitarnych danych interferometrycznych
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 57, No 2 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Przestrzenne rozmieszczenie osiadań w rejonie Kopalni Soli Wieliczka w świetle satelitarnych danych interferometrycznych
    Abstract  PDF