Author Details

Małek, Rafał

 • Vol 69, No 6 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wzbogacenie w REE utworów osadowych w wybranych rejonach obrzeżenia mezozoicznego Gór Świętokrzyskich – obiecujące dane wstępne i potrzeba dalszych badań
  Abstract  PDF
 • Vol 67, No 11 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Charakterystyka mineralogiczno-geochemiczna mineralizacji kasyterytowo-siarczkowej w historycznych sztolniach św. Jana i św. Leopolda w paśmie łupkowym Starej Kamienicy (Sudety Zachodnie)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 67, No 3 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geochemiczno-mineralogiczne badania zawartości pierwiastków rzadkich i towarzyszących w obrębie mineralizacji kasyterytowo-siarczkowej w łupkowym paśmie Starej Kamienicy w Sudetach Zachodnich – wyniki wstępne
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 66, No 4 (2018) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Mineralizacja kruszcowa Cu-Mo typu porfirowego w rejonie Doliny Będkowskiej naWyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 7 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przygody z geologią
  Abstract  PDF (Polish)