Author Details

Kardaś, Rafał

  • Vol 25, No 3 (1977) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Programowanie kierunków poszukiwań kruszywa naturalnego na przykładzie obszaru woj. koszalińskiego, słupskiego i północnej części woj. Pilskiego
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 25, No 12 (1977) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Prognozy rozwoju bazy zasobowej kruszywa naturalnego w Polsce
    Abstract