Author Details

Janica, Rafał

  • Vol 65, No 11/2 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Analiza wpływu oddziaływania zanieczyszczeń bytowo-komunalnych ze źródeł rozproszonych na jakość wód podziemnych na przykładzie prac zespołu interwencyjnego państwowej służby hydrogeologicznej
    Abstract  PDF (Polish)