Author Details

Gwóźdź, Rafał

  • Vol 64, No 10 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Charakterystyka osadów facji powodziowej współcześnie deponowanych w dolinie rzeki Dunajec i w Jeziorze Rożnowskim (południowa Polska)
    Abstract  PDF (Polish)