Author Details

Gawałkiewicz, Rafał

  • Vol 66, No 1 (2018) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zagrożenia zbiorników wodnych wynikające z działalności człowieka na przykładzie Stawu Płaszowskiego w Krakowie
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 68, No 3 (2020) - Geofizyka, geologia strukturalna
    ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE Współczesne ruchy wysadu solnego Inowrocławia w świetle badań geodezyjnych
    Abstract  PDF