Author Details

Chodyń, Rafał

  • Vol 52, No 4 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zastosowanie cyfrowego modelu terenu (DEM) w badaniach geologicznych na przykładzie obszaru między Dobczycami a Mszaną Dolną (polskie Karpaty zewnętrzne)
    Abstract  PDF
  • Vol 50, No 2 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Budowa geologiczna strefy Siar w rejonie Mutnego na tle profilu litostratygraficznego płaszczowiny magurskiej między Zwardoniem a Suchą Beskidzką (polskie Karpaty fliszowe)
    Abstract  PDF (Polish)