Author Details

Tarkowski, Radosław

 • Vol 53, No 1 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe materiały dotyczące podróży przyrodnika francuskiego J.-É. Guettarda do Polski (1760–1762)
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 11 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Poszukiwania śladów Stanisława Staszica we Francji
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 8 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Podziemne składowanie — sposób na dwutlenek węgla
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 8 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Badania podziemnego zatłaczania dwutlenku węgla do złoża węglowodorów z wykorzystaniem prototypowej instalacji
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 9 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Działalność Jakuba Malinowskiego (1808–1897) w zakresie geologii
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 10 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe dane dotyczące historii polskiej geologii, przedstawione po raz pierwszy na konferencji Buffon i Polska w Stacji Naukowej PAN w Paryżu
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 12/2 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Mało znana rozprawa Jean-Emmanuela Giliberta (1741–1814) — interesujący dokument historii polskiej geologii
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 2 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  XVIII-wieczna kolekcja wielickich okazów solnych przekazana przez Jean-Étienne Guettarda ambasadorowi króla Francji
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 1 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  George-Louis Leclerc Buffon i jego wpływ na badania przyrodnicze w Polsce
  Abstract  PDF
 • Vol 51, No 5 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Podziemne magazynowanie dwutlenku węgla
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 6 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Dwusetna rocznica urodzin Alcide d'Orbigny'ego (1802­1857)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 7 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe dane o związkach polskich badaczy z geologami francuskimi w połowie XIX wieku
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 49, No 1 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Odnawialne źródła energii na Gwadelupie i ich wykorzystanie
  Abstract
 • Vol 49, No 3 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Konferencja Perytetydy, Paryż, Francja, 23–24.11.2000
  Abstract
 • Vol 48, No 12 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geologia Gwadelupy na tle łuku wysp Małych Antyli (Ameryka Środkowa)
  Abstract
 • Vol 45, No 4 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Komputerowa baza danych paleontologicznych
  Abstract
 • Vol 37, No 11 (1989) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zdarzenia jura środkowa-jura górna i ich implikacje
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 32, No 12 (1984) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Anomalia geochemiczna na pograniczu jury środkowej i górnej w południowej Polsce
  Abstract
 • Vol 28, No 12 (1980) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zastosowanie zdjęć stereoskopowy.ch do opisu skamieniałości
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 56, No 11 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zaginiona rozprawa Jeana-Étienne’a Guettarda (1715–1786) o Polsce — analiza nowych danych o pracy francuskiego geologa w Rzeczypospolitej
  Abstract  PDF
 • Vol 69, No 4 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wodór jako paliwo przyszłości. Wyzwania dla polskiej geologii
  Abstract  PDF
 • Vol 65, No 5 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wybrane aspekty podziemnego magazynowania wodoru
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 2 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Z MINIONYCH CZASÓW Współpraca Antonio Raimondiego (1824–1890) z polskimi przyrodnikami i inżynierami w Peru
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 69, No 8 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geologiczne kolekcje pedagogiczne – dokumenty Juliusza Verreaux (1807–1873) w zbiorach Narodowego Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu
  Abstract  PDF
 • Vol 62, No 7 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Z MINIONYCH CZASÓW Baltazar (Belsazar) Hacquet (1739–1815), francuski podróżnik, przyrodnik, geolog, profesor uniwersytetów we Lwowie i w Krakowie – nowe dane biograficzne w świetle niepublikowanych dokumentów z archiwów francuskich i niemieckich
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 62, No 7 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  XVIII-wieczna rycina Wieliczki – interesujący i rzadki obraz kopalni oraz miasta
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 7 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY INFORMACYJNE Pierwsza osiemnastowieczna propozycja nauczania nauk geologicznych w Polsce – zapomniany epizod próby reformy szkolnictwa w latach 1766–1768
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 8 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY INFORMACYJNE Poszukiwania we francuskich archiwach śladów pobytu w Polsce Pierre Berniarda i jego korespondencja z Jeanem Hermannem
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 10 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY INFORMACYJNE Jean-Philippe Graffenauer (1775–1838), alzacki przyrodnik i napoleoński lekarz w Polsce – mało znane, interesujące dla historii geologii prace oficera Wielkiej Armii
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 59, No 9 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY INFORMACYJNE Studia geologiczne w Paryżu w dziewiętnastowiecznym emigracyjnym poradniku dla młodzieży polskiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 8 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe dane o badaniach Williama Bucklanda (1784–1856) w Polsce
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 3 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Polacy— słuchacze wykładów mineralogii R. J. Haüy w Narodowym Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu w latach 1802–1821
  Abstract  PDF
 • Vol 68, No 1 (2020) - Historia geologii
  Studia we Francji oraz pierwsza praca Ignacego Domeyki (1802–1889)
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 1 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  3. Międzynarodowe Sympozjum Wychwytywanie i Geologiczne Składowanie CO2 Paryż, Francja, 5–6.11.2009
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 4 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Starania Jana Jaśkiewicza (1749–1809) o objęcie Katedry Historii Naturalnej i Chemii w Szkole Głównej Koronnej oraz jego rezygnacja z tego stanowiska — mało znane dokumenty historii nauk geologicznych
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 6 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Mało znane, cenne dokumenty historii paleontologii Śląska—listy Johanna Ludwiga Gravenhorsta (1777–1857) do Aleksandra Brongniarta (1770–1847) w zbiorach Narodowego Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 11 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  X Międzynarodowa Konferencja z cyklu Technologie Kontroli Gazów Cieplarnianych (GHGT-10) Amsterdam, 19–23.09.2010
  Abstract  PDF
 • Vol 59, No 2 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY INFORMACYJNE Nieznane dokumenty na temat bogactw mineralnych Rzeczypospolitej przechowywane w archiwach Departamentu Historycznego Ministerstwa Obrony Narodowej w Vincennes koło Paryża
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 2 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Polscy uczestnicy ćwiczeń mineralogicznych Aleksandra Brongniarta (1770–1847) — nieznane informacje z rękopiśmiennych zbiorów Narodowego Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 3 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Krzemień pasiasty z okolic Ostrowca Świętokrzyskiego nową wizytówką Polski
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 6 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przyjęcie Jana Jaśkiewicza w poczet członków korespondentów Królewskiej Akademii Nauk w Paryżu — nowe dane i nieznane dokumenty historii polskich nauk geologicznych
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 10 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Jan Filip Breynius (1680–1764) — zapomniany pionier paleontologii w Rzeczypospolitej
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 1 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  2. Międzynarodowe Sympozjum—Wychwytywanie i geologiczne składowanie CO2 — nowości, udział przemysłu i osiągnięcia Paryż, Francja, 4–5.10.2007
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 1 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Korespondencja pomiędzy J. Siemiradzkim i S.S. Buckmanem
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 2 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rękopis inauguracyjnego wykładu mineralogii René Just Haüy’ego (1743–1822) — cenny dokument dla historii polskich nauk przyrodniczych
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 4 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Biblioteka i bibliograficzne źródła Jean-Étienne Guettarda — nowe dane na temat historii badań przyrodniczych w Polsce
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 5 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Działalność Konstantego Jelskiego (1837–1896) w zakresie geologii
  Abstract  PDF