Author Details

Mieszkowski, Radosław

 • Vol 53, No 8 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wyznaczanie kształtu ścian bocznych wysadów solnych metodą tomografii sejsmicznej na przykładzie wysadu „Góra”
  Abstract  PDF
 • Vol 65, No 10/2 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ocena możliwości zastosowania metody georadarowej i elektrooporowej do identyfikacji rozluźnionych stref gruntów niespoistych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 10/2 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zastosowanie metody georadarowej do identyfikacji stref erozji dna rzecznego na przykładzie wybranego odcinka doliny Wisły w Warszawie
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 4 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rola obrazowania elektrooporowego w uszczegółowieniu skomplikowanej budowy geologicznej wzgórza Morasko w Poznaniu
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 4 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza możliwości zastosowania metody tomografii elektrooporowej (ERT) do rozpoznania miąższości pokrywy laterytowej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 2 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza porównawcza wyników badań geofizycznych i geologiczno-inżynierskich na potrzeby ustalania modelu geologicznego – przykład poligonu badawczego Kępa Włocławska
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 10/1 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zastosowanie metody georadarowej do określania położenia swobodnego zwierciadła wód podziemnych w trakcie próbnego pompowania
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 62, No 10/2 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ocena stateczności wybranych fragmentów skarpy warszawskiej w świetle badań geofizycznych metodą tomografii elektrooporowej (ERT)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 58, No 5 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Obraz falowy w miastach
  Abstract  PDF