Author Details

Dobrowolski, Radosław

 • Vol 48, No 7 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Morfometryczne kryteria oceny powierzchniowych form krasowych z tektoniką na przykładzie Lubomla (Ukraina NW)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 42, No 7 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Tektoniczne uwarunkowania rozwoju źródliskowego torfowiska kopułowego "Krzywice" koło Chełma
  Abstract
 • Vol 55, No 1 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  IX Ogólnopolska Sesja Naukowa Datowanie minerałów i skał Gdańsk, 23–24.10.2006
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 1 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Późnoplejstoceńska i holoceńska ewolucja torfowiska Durne Bagno (Polesie Lubelskie)
  Abstract  PDF
 • Vol 62, No 1 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Strukturalne uwarunkowania rzeźby Wyżyny Lubelskiej i Roztocza
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 58, No 1 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Konferencja 50 lat geomorfologii w Uniwersytecie Gdańskim Gdańsk-Sobieszewo, 23–24.10.2009
  Abstract  PDF