Author Details

Wilczyński, Przemysław

  • Vol 64, No 4 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Analiza porównawcza wytrzymałości rezydualnej powierzchni pozniszczeniowych na przykładzie wybranych struktur geometrycznych
    Abstract  PDF (Polish)