Author Details

Tomalski, Przemysław

  • Vol 53, No 11 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Sezonowe zmiany fizykochemicznych właściwości wód rzecznych w sąsiedztwie powstających autostrad A1 i A2 w okolicach Łodzi
    Abstract  PDF
  • Vol 51, No 11 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Odczyn i przewodność elektrolityczna właściwa wód rzecznych strefy krawędziowej Wzniesień Łódzkich i ich zmienność sezonowa
    Abstract  PDF (Polish)