Author Details

Mroczek, Przemysław

 • Vol 55, No 4 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zapis mikromorfologiczny stadium syngenetycznego formowania lessów
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 11 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  LXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego Budowa geologiczna regionu lubelskiego i problemy ochrony litosfery Lublin, 29.08–1.09.2007
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 12/2 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  14. Ukraińsko-Polskie Seminarium Terenowe Znaczenie i ranga stratygraficzna ocieplenia korszewskiego (lubelskiego) Sokal–Łuck, Ukraina, 12–16.09.2007
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 12 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  12. Konferencja Mikromorfologii Gleb — Adana, Turcja, 20–26.09.2004
  Abstract
 • Vol 51, No 7 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  II Międzynarodowa Konferencja Gleboznawczo-Archeologiczna — Piza, Włochy, 12–15.05.2003
  Abstract
 • Vol 50, No 1 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  V Intensywny Kurs Mikromorfologii Gleb - Neapol, Włochy, 27.08-29.09.2001 –
  Abstract
 • Vol 56, No 11 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Problemy paleolitu środkowego Ukrainy i paleogeograficznych badań stanowisk lessowych Jezupol k. Iwano-Frankowska (zachodnia Ukraina), 26–29.08.2008
  Abstract  PDF
 • Vol 62, No 10/2 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wpływ budowy geologicznej i ukształtowania terenu na historyczne i współczesne inwestycje inżynierskie i budowlane w Lublinie
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 61, No 12 (2013) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  XVIII Ukraińsko-Polskie Seminarium Terenowe pt. „Pokrywa lessowa północnego Przyczarnomorza” – Roksolany (Ukraina), 9–13.09.2013
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 12 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Międzynarodowe Seminarium Terenowe Studia interdyscyplinarne nad lessami—problemy metodyczne Sandomierz, 14–16.09.2006
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 2 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Stulecie pojęcia peryglacjał
  Abstract  PDF