Author Details

Karcz, Przemysław

 • Vol 64, No 12 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Materia organiczna łupków kambru, ordowiku i syluru w basenie bałtycko-podlasko-lubelskim Polski
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 12 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Strefy perspektywiczne występowania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów w kambryjskich, ordowickich, sylurskich i karbońskich kompleksach skalnych Polski – integracja wyników badań
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 61, No 7 (2013) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Polskie złoża gazu ziemnego z łupków na tle wybranych niekonwencjonalnych złóż Europy Środkowo-Wschodniej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 61, No 11/1 (2013) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Polish shale gas deposits in relation to selected shale gas prospective areas of Central and Eastern Europe
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 57, No 4 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zawartość materii organicznej w czarnych facjach środkowego triasu zachodniego Spitsbergenu
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 10 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Środowisko sedymentacji i wczesna diageneza czarnych łupków ogniwa Passhatten (środkowy trias, Spitsbergen, Svalbard) na podstawie analizy geochemicznej
  Abstract  PDF