Author Details

Gorzelak1, Przemysław

  • Vol 56, No 2 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Najstarsze mezozoiczne szczątki rozgwiazd z dolnego wapienia muszlowego (dolny anizyk, warstwy faliste) Gór Świętokrzyskich
    Abstract  PDF