Author Details

Geologiczny, Przegląd

 • Vol 51, No 10 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nominacje profesorskie — Katarzyna Dąbrowska- Zielińska
  Abstract
 • Vol 51, No 10 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nominacje profesorskie — Marek Graniczny
  Abstract
 • Vol 50, No 4 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rozmowa z głównym geologiem kraju Krzysztofem Szamałkiem
  Abstract
 • Vol 50, No 4 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Prawo geologiczne i górnicze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. (wg stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2002 r.)
  Abstract
 • Vol 50, No 4 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie złóż wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóż innych kopalin leczniczych, a także zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż lub jednostek geolo
  Abstract
 • Vol 50, No 4 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie przetargu na nabycie prawa użytkowania górniczego
  Abstract
 • Vol 50, No 4 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych
  Abstract
 • Vol 50, No 4 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji
  Abstract
 • Vol 50, No 4 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie projektów prac geologicznych
  Abstract
 • Vol 50, No 4 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin
  Abstract
 • Vol 50, No 4 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie
  Abstract
 • Vol 50, No 4 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie określenia przypadków, w których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej
  Abstract
 • Vol 50, No 4 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin
  Abstract
 • Vol 50, No 4 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać operaty ewidencyjne zasobów złóż kopalin
  Abstract
 • Vol 50, No 4 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania próbek i dokumentacji geologicznych
  Abstract
 • Vol 50, No 4 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych
  Abstract
 • Vol 50, No 4 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2001 r.w sprawie rejestru obszarów górniczych
  Abstract
 • Vol 50, No 4 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać projekty zagospodarowania złóż
  Abstract
 • Vol 50, No 4 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża
  Abstract
 • Vol 49, No 5 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowa Rada Geologiczna
  Abstract
 • Vol 47, No 2 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rozmowa z głównym geologiem kraju
  Abstract
 • Vol 47, No 12 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Prof. dr hab. Witold Cezariusz Kowalski - nieetatowy, a stały współpracownik Przeglądu Geologicznego
  Abstract
 • Vol 46, No 2 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Tadeusz Bachleda-Curuś - podsekretarz stanu - główny geolog kraju
  Abstract
 • Vol 46, No 2 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  LXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego Budowa geologiczna Roztocza (w 100-lecie badań polskich geologów) - Krasnobród, 23-26.09.1998
  Abstract
 • Vol 46, No 2 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  XIX Konferencja Terenowa Sekcji Tektonicznej PTG - MAGURA '98 Rozwój strukturalny płaszczowiny magurskiej na tle tektoniki Karpat zewnętrznych - Szymbark, 15-17.10.1998
  Abstract
 • Vol 46, No 5 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Studium Podyplomowe na AGH - Ochrona Środowiska Przyrodniczego i Zasobów Mineralnych
  Abstract
 • Vol 46, No 7 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowi członkowie Rady Geologicznej
  Abstract
 • Vol 46, No 8/1 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowi członkowie Rady Geologicznej
  Abstract
 • Vol 46, No 9/1 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowi członkowie Rady Geologicznej
  Abstract
 • Vol 45, No 4 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Historyczne i współczesne źródła
  Abstract
 • Vol 45, No 5 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wznowienie Studium Podyplomowego Ochrona Środowiska Przyrodniczego i Zasobów Mineralnych na AGH
  Abstract
 • Vol 46, No 7 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Apel- Pomóżmy studiować w kraju młodym Polakom z Rosji i Kazachstanu
  Abstract
 • Vol 46, No 7 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowa pozycja geologiczna na rynku wydawniczym - Hubert Sylwestrzak - Złoto w przyrodzie i dziejach
  Abstract
 • Vol 45, No 11 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  EUROCLAY '99 - Konferencja Europejskiej Asocjacji Grup Ilastych - Kraków, 04-10.09.1999
  Abstract
 • Vol 44, No 1 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kalendarium (listopad-grudzień, 1995 r.) – przegląd ważniejszych wydarzeń i spotkań
  Abstract
 • Vol 44, No 2 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kalendarium (styczeń 1996 r.) - przegląd ważniejszychwydarzeń i spotkań
  Abstract
 • Vol 44, No 3 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kalendarium (luty 1996 r.) - przegląd ważniejszych wydarzeń i spotkań
  Abstract
 • Vol 44, No 4 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wznowienie Studium Podyplomowego - Ochrona Środowiska Przyrodniczego i Zasobów Mineralnych na AGH
  Abstract
 • Vol 44, No 5 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kalendarium (1 marca -10 kwietnia 1996 r.) – przegląd ważniejszych wydarzeń i spotkań
  Abstract
 • Vol 44, No 5 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  IV Konferencja Naukowo-Techniczna Geofizyka w geologii i górnictwie - Kraków, 22-24.05.1996
  Abstract
 • Vol 44, No 5 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Międzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn Kamieniarskich Interkamień '96 - Kielce, 25-28.09.1996
  Abstract
 • Vol 44, No 5 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  III Ogólnopolska Sesja Naukowa Datowanie minerałów i skał - UMCS Lublin, 24-25.10.1996
  Abstract
 • Vol 44, No 6 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kalendarium (11 kwietnia-10 maja 1996 r.) – przegląd ważniejszych wydarzeń i spotkań
  Abstract
 • Vol 44, No 6 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Diageneza osadów (wprowadzenie do rozważań szczegółowych)
  Abstract
 • Vol 44, No 7 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wywiad z zastępcą prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -Jerzym Kędzierskim - nowym członkiem Rady Geologicznej
  Abstract
 • Vol 44, No 7 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kalendarium (11 maja-lO czerwca 1996 r.) – przegląd ważniejszych wydarzeń i spotkań
  Abstract
 • Vol 44, No 8 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kalendarium (11 czerwca-lO lipca 1996 r.) – przegląd ważniejszych wydarzeń i spotkań
  Abstract
 • Vol 44, No 8 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Naukowa konferencja terenowa - Tektonika i rozwój budowy geologicznej północnej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego oraz strefy fałdowej Kraków-Lubliniec - Morsko, 24-26.10.1996
  Abstract
 • Vol 44, No 8 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Seminarium - 40 lat geofizyki jądrowej w Krakowie - Kraków, 29.11.1996
  Abstract
 • Vol 44, No 9 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kalendarium (11 lipca-10 sierpnia 1996 r.) –przegląd ważniejszych wydarzeń i spotkań
  Abstract
 • Vol 44, No 9 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Konferencja Systemy Informacji Geograficznej GIS w praktyce - Kraków, 14-15.11.1996
  Abstract
 • Vol 43, No 1 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wywiad z wiceministrem ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, głównym geologiem kraju - dr. Krzysztofem Szamałkiem
  Abstract
 • Vol 43, No 3 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowy dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego
  Abstract
 • Vol 43, No 4 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowa Rada Geologiczna przy ministrze ochrony środowiska,zasobów naturalnych i leśnictwa
  Abstract
 • Vol 43, No 9 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wywiad z wiceministrem ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, głównym geologiem kraju - dr. Krzysztofem Szamałkiem (4 sierpnia 1995 r.)
  Abstract
 • Vol 43, No 10 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wystawa książki geologicznej na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
  Abstract
 • Vol 43, No 11 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kalendarium (wrzesień, 1995 r.) - przegląd ważniejszych wydarzeń i spotkań
  Abstract
 • Vol 43, No 12 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kalendarium (październik, 1995 r.) - przegląd ważniejszych wydarzeń i spotkań
  Abstract
 • Vol 43, No 12 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowy dyrektor Biura Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
  Abstract
 • Vol 42, No 1 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rozmowa z dr. Michałem Wilczyńskim – głównym geologiem kraju, wiceministrem w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (10 grudnia 1993 r.)
  Abstract
 • Vol 42, No 1 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wiadomości Gospodarcze
  Abstract
 • Vol 42, No 3 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Isotope Workshop II - Książ k. Wałbrzycha, 25 - 27.05.1994
  Abstract
 • Vol 42, No 4 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Międzynarodowe Sympozjum - Neogeńskie Ewaporaty Środkowej Paratetydy: Facje, Surowce Mineralne, Ekologia - Lwów, 20 - 25.09.1994
  Abstract
 • Vol 42, No 4 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Jubileusz 75-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica - Kraków, 16 -17.06.1994
  Abstract
 • Vol 42, No 4 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Aktualne Problemy Nauk Mineralogicznych w Polsce - Zakopane, 26 - 28.09.1994
  Abstract
 • Vol 42, No 4 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wznowienie Studium Podyplomowego Ochrona Środowiska Przyrodniczego i Zasobów Mineralnych na AGH
  Abstract
 • Vol 42, No 4 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kurs Metody Geostatystyczne w Dokumentowaniu Złóż
  Abstract
 • Vol 42, No 5 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ogólnopolska sesja naukowa - Datowanie minerałów i skał w oparciu o rozpad promieniotwórczy potasu-40, Lublin 27 - 28.10.1994 (komunikat pierwszy)
  Abstract
 • Vol 42, No 5 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  VI seminarium terenowe - Korelacja stratygraficzna lessów i utworów glacjalnych Polski SE i Ukrainy NW (3 -7.10.1994)
  Abstract
 • Vol 42, No 8 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Polska Grupa IAEG w przeddzień trzydziestej rocznicy jej powstania
  Abstract
 • Vol 40, No 3 (1992) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wywiad z prof. Stefanem Kozłowskim - ministrem ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa (1992.02.25) dla redakcji "Przeglądu Geologicznego
  Abstract
 • Vol 25, No 5 (1977) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wspomnienie pośmiertne o mgr inż. Atanazym Tkaczence (W. Jurkiewicz)
  Abstract