Author Details

Zientara, Piotr

 • Vol 50, No 12 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kompleksowe badanie budowy geologicznej struktur przypowierzchniowych z zastosowaniem analizy danych geologiczno-geofizycznych na przykładzie rozpoznania wysadu solnego "Damasławek" i jego otoczenia
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 49, No 5 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Sejsmiczne modelowania złożowe utworów mioceńskich wschodniej części zapadliska przedkarpackiego (struktura Ryszkowej Woli - rejon Rudki)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 48, No 11 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geofizyczno-geologiczne badania stropu i nadkładu wysadu solnego "Damasławek"
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 43, No 9 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  GB-2A - pierwszy sejsmiczny profil głębokich badań refleksyjnych (GBS) na Dolnym Śląsku
  Abstract
 • Vol 63, No 2 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Badania geofizyczne wałów przeciwpowodziowych metodą tomografii elektrooporowej – przykłady z Warszawy i okolic
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 62, No 4 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wykorzystanie tomografii elektrooporowej do badania osuwisk – osuwisko „Dzianisz” (południowo-zachodnie Podhale)
  Abstract  PDF (Polish)