Author Details

Zawrzykraj, Piotr

 • Vol 52, No 11 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Współczynnik konsolidacji ch i współczynnik filtracji kh iłów warwowych z Plecewic k. Sochaczewa w świetle badań dylatometrycznych
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 8 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przydatność nowej sondy geoelektrycznej do charakterystyki litologicznej iłów warwowych z Plecewic k. Sochaczewa
  Abstract  PDF
 • Vol 65, No 1 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Właściwości mechaniczne iłów zastoiskowych z Wierzbicy k. Serocka w świetle wybranych polowych badań geologiczno-inżynierskich
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 9 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ocena parametrów filtracyjnych iłów warwowych ze stanowiska Plecewice k. Sochaczewa w warunkach in situ
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 10/2 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Warunki obciążania jako czynnik rzutujący na odkształcalność osadów deltowych z zachodniej części Żuław Wiślanych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 10/2 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ocena możliwości zastosowania metody georadarowej i elektrooporowej do identyfikacji rozluźnionych stref gruntów niespoistych
  Abstract  PDF (Polish)