Author Details

Pasek, Piotr

  • Vol 50, No 12 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wstępne wyniki zastosowania profilowań upadomierzem do rozpoznania tektoniki karbonu podłoża monokliny przedsudeckiej
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 65, No 2 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Profilowanie otworowe z wykorzystaniem zjawiska magnetycznego rezonansu jądrowego i badania NMR na próbkach skalnych dla oceny skał zbiornikowych
    Abstract  PDF (Polish)