Author Details

Owczarek, Piotr

  • Vol 52, No 11 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Układ i struktura średniogórskich koryt w warunkach lokalnej dostawy zwietrzelin (Sudety Wschodnie)
    Abstract  PDF
  • Vol 54, No 10 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wykorzystanie 210Pb i metali cężkich do oceny tempa współczesnej sedymentacji zanieczyszczonych osadów fluwialnych w dolinie górnej Warty
    Abstract  PDF