Author Details

Misiarz, Piotr

  • Vol 49, No 10 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Nowe techniki przetwarzania i interpretacji danych sejsmicznych w zastosowaniu do określenia szcze- gółowej budowy złoża ropy Radoszyn
    Abstract