Author Details

Majecki, Piotr

  • Vol 62, No 11 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    ARTYKUŁY NAUKOWE Wykorzystanie fotogrametrii bliskiego zasięgu w badaniach tempa erozji wybrzeży klifowych Zbiornika Jeziorsko (k. Sieradza)
    Abstract  PDF (Polish)