Author Details

Janko, Piotr

  • Vol 36, No 12 (1988) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wpływ metodyki opracowywania danych analitycznych na atestowane wartości stężeń we wzorcach składu chemicznego próbek geologicznych
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 33, No 12 (1985) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Oznaczanie zawartości składników głównych i podrzędnych skał krzemianowych w laboratoriach Instytutu Geologicznego
    Abstract