Author Details

Herbich, Piotr

 • Vol 53, No 10/1 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rafy i mielizny dokumentowania na oceanie hydrogeologii
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 10/2 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Hydrogeological Map of Poland 1 : 50,000 — present state and development of computer data base
  Abstract  PDF
 • Vol 48, No 1 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  IX Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu Współczesne Problemy Hydrogeologii - Hydrogeologia na przełomie wieków, Kielce, 15 - 17.09.1999
  Abstract
 • Vol 48, No 6 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Koncepcja rozwoju i zastosowań komputerowej Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000
  Abstract
 • Vol 39, No 1 (1991) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Hydrogeologiczne warunki migracji zanieczyszczeń w strefie aeracji w regionie kredy lubelskiej
  Abstract
 • Vol 25, No 8-9 (1977) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Określanie horyzontalnej anizotropii warunków filtracji w utworach szczelinowych na podstawie analizy nieustalonego dopływu do studzien
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 10/1 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Pozycja zwykłych wód podziemnych w gospodarowaniu zasobami wodnymi kraju. Stan i możliwości zagospodarowania zasobów wód podziemnych – wybrane zagadnienia
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 12/1 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Formalno-prawne aspekty dotyczące zasobów wód podziemnych będące w kompetencji administracji geologicznej szczebla powiatowego i wojewódzkiego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 69, No 11 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Bazy danych hydrogeologicznych – zakres i udostępnianie zgromadzonej informacji
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 9/1 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Hydrogeological cartography as a tool supporting water management, spatial planning and environmental protection
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 9/1 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Contribution of the Polish scientific community in solving new practical problems in hydrogeology
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 4 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zasoby wód podziemnych—aktualny stan rozpoznania
  Abstract  PDF