Author Details

Gliniak, Piotr

 • Vol 51, No 11 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Utwory kredy dolnej w środkowej części przedgórza polskich Karpat — weryfikacja zasięgu na podstawie badań mikrofaunistycznych i sedymentologicznych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 47, No 5 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza możliwości występowania różnych typów pułapek złożowych w czerwonym spągowcu w SE części monokliny przedsudeckiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 55, No 12/1 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Foreword by the Chief Geologist of the Polish Oil and Gas Company
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 12/1 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Oil and gas fields in the Carpathians and the Carpathian Foredeep
  Abstract  PDF