Author Details

Dziadzio, Piotr

 • Vol 49, No 5 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Stratygrafia sekwencji, petrogeneza i potencjał zbiornikowy piaskowców istebniańskich i ciężkowickich w zachodniej części fałdu Iwonicza Zdroju
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 48, No 12 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Sekwencje depozycyjne w utworach badenu i sarmatu w SE części zapadliska przedkarpackiego
  Abstract
 • Vol 44, No 11 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Budowa podłoża utworów mioceńskich na SW od wyniesienia Lubaczowa
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 41, No 11 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geneza polew naciekowych z Jaskini Psiej i Naciekowej w Tatrach Zachodnich
  Abstract
 • Vol 54, No 5 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Sedymentacja utworów miocenu we wschodniej części zapadliska przedkarpackiego
  Abstract  PDF
 • Vol 69, No 9 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Programy wsparcia rozwoju geotermii w Polsce oraz ich dotychczasowe efekty
  Abstract  PDF