Author Details

Calicki, Piotr

  • Vol 55, No 10 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Sprawozdanie z III Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej Geologia stosowana i ochrona środowiska Suchedniów, 15.06.2007
    Abstract  PDF