Author Details

Bilonizhka, Petro M.

  • Vol 50, No 7 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Radiometryczne datowanie wybranych minerałów potasowych z mioceńskich formacji solonośnych wschodniego Przedkarpacia
    Abstract  PDF (Polish)