Author Details

Gozik, Petro F.

  • Vol 50, No 6 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Graficzna prezentacja składu minerałów ciężkich lessów na wybranych przykładach z obszaru Polski i Ukrainy
    Abstract  PDF (Polish)