Author Details

Ziegler, Peter A.

 • Vol 47, No 5 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  J. Znosko (red.) - Atlas tektoniczny Polski
  Abstract
 • Vol 47, No 7 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  R. Dadlez, S. Marek & J. Pokorski (red.) - Atlas paleogeograficzny epikontynentalnego permu i mezozoiku w Polsce skala 1 : 2 500 000
  Abstract
 • Vol 47, No 8 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Z. Kotański (red.) — Atlas geologiczny Polski. Mapy geologiczne ścięcia poziomego w skali 1 : 750 000
  Abstract
 • Vol 45, No 11 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  R. Baldschuhn, U. Frisch & F. Kockel - Atlas tektoniczny NW Niemiec (Tectonic Atlas of NW Germany)
  Abstract