Author Details

Leśniak, Paweł M.

 • Vol 56, No 11 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Identyfikacja procesów kształtujących skład chemiczny wód podziemnych poniżej torfowiska — Pożary, Kampinoski Park Narodowy
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 11 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  WSPOMNIENIA Hitoshi Sakai 1930–2008
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 7 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Frakcjonowanie trwałych izotopów azotu w obiegu naturalnym— implikacje dla badań zanieczyszczeń wód podziemnych
  Abstract  PDF
 • Vol 64, No 8 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY NAUKOWE Średni czas pobytu wód podziemnych w zlewniach Wisły i Narwi na podstawie oznaczeń trytu
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 3 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wartości progowe stanu chemicznego JCWPd a klasyfikacja jakości wód podziemnych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 10/2 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zawartość trytu i skład izotopowy tlenu w płytkich wodach podziemnych w punktach badawczych krajowej sieci monitoringu
  Abstract  PDF (Polish)