Author Details

Wilkosz, Paweł

 • Vol 43, No 7 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Litologia i stratygrafia kenozoiku okolic Konina
  Abstract
 • Vol 54, No 4 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rozpoznanie budowy tzw. czap gipsowych warunkiem bezpiecznej ekspolatacji podziemnych wyrobisk w wysadach solnych (na przykładzie wysadów solnych „Mogilno” i „Wapno”)
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 4 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ewolucja geologiczna i kinematyka struktury solnej „Mogilno”
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 4 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geologia niezagospodarowanych permskich wysadowych struktur solnych na obszarze Niżu Polskiego—aktualny stan wiedzy
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 6 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Struktury hydratacyjne i deformacyjne w skałach czapy gipsowej wysadu solnego Dębiny w rowie Kleszczowa
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 9 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Polskie magazyny gazu ziemnego — od Mogilna do Kosakowa
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 9 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Izotopy tlenu i siarki gipsów czapy solnej Mogilna
  Abstract  PDF