Author Details

Urbański, Paweł

  • Vol 64, No 10 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    ARTYKUŁY NAUKOWE Geologia złóż węgla brunatnego w południowo-zachodniej Wielkopolsce
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 68, No 6 (2020) - Geologia ekonomiczna, geologia złóż
    Architektura i geneza iłów w górnym poziomie węgli brunatnych formacji poznańskiej (środkowy miocen) – odkrywka Tomisławice k. Konina w środkowej Polsce
    Abstract  PDF