Author Details

Rydelek, Paweł

 • Vol 53, No 8 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Genetyczne uwarunkowania przestrzennej zmienności zawartości węgla organicznego i siarki w obrębie torfowiska w dolinie rzeki Kurówki
  Abstract  PDF
 • Vol 63, No 10/2 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wpływ wybranych torfowisk na kształtowanie składu chemicznego płytkich wód podziemnych Drawieńskiego Parku Narodowego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 69, No 12 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zmienność parametrów fizykochemicznych torfów w strefie przypowierzchniowej torfowiska w dolinie Strugi Wodnej (Wysoczyzna Lubartowska)
  Abstract  PDF