Author Details

Lis, Paweł

 • Vol 54, No 7 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zasoby ropy naftowej w III piaskowcu ciężkowickim w złożu Osobnica (jednostka śląska, polskie Karpaty zewnętrzne)— uwarunkowania sedymentologiczne
  Abstract  PDF
 • Vol 60, No 10 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Geoshale 2012 – konferencja naukowa poświęcona osadom drobnoziarnistym –Warszawa, 14–16.05.2012
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 58, No 1 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KALEJDOSKOP GEOLOGICZNY Jezuici a geomagnetyzm
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 3 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza sedymentologiczna drobnoziarnistych osadów górnoordowicko-dolnosylurskich basenu podlasko-lubelskiego
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 2 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KALEJDOSKOP GEOLOGICZNY Wędrujące kamienie plai Racetrack
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 3 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KALEJDOSKOP GEOLOGICZNY Szacowanie wielkości zasobów nieodkrytych złóż ropy i gazu na północ od koła podbiegunowego
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 5 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KALEJDOSKOP GEOLOGICZNY Olympus Mons—Marsjański Olimp
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 7 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KALEJDOSKOP GEOLOGICZNY Złoże węglowodorów Cantarell i jego związek z wyginięciem dinozaurów
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 8 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KALEJDOSKOP GEOLOGICZNY Geologia piwa
  Abstract  PDF