Author Details

Lenduszko, Paweł

  • Vol 43, No 4 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Filtracja wody przez spoiste grunty zwałowe oraz ich zdolności izolacyjne na przykładzie odkrywkowej kopalni siarki w Machowie
    Abstract  PDF (Polish)