Author Details

Jokiel, Paweł

  • Vol 53, No 11 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Sezonowe zmiany fizykochemicznych właściwości wód rzecznych w sąsiedztwie powstających autostrad A1 i A2 w okolicach Łodzi
    Abstract  PDF
  • Vol 43, No 5 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zastosowanie analizy wydajności źródeł do oceny niektórych charakterystyk zbiorników wód podziemnych
    Abstract