Author Details

Jochym, Paweł

  • Vol 45, No 8 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Charakterystyka mioceńskiej strefy subdukcji Karpat Polskich na podstawie wyników modelowań ugięcia litosfery
    Abstract  PDF (Polish)