Author Details

Hanausek, Paweł

  • Vol 58, No 7 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wstępne wyniki badań prototypowego układu minisiłowni z ORC zasilanej wodą o temperaturze 100°C
    Abstract  PDF
  • Vol 57, No 8 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Koncepcja hybrydowej siłowni geotermalnej w Uniejowie
    Abstract  PDF